2009 – TestUrSelf

TestUrSelf är en applikation skriven i HTML, CSS, XML och Javascript. Idén föddes i samband med att jag ville lära mig Javascript-programmering till kursen Webbprogrammering. Applikationen är tänkt att användas som ett inlärningsverktyg. Användaren erbjuds ett antal prov inom olika kategorier. Vilka prov eller kategorier beror på vad man själv vill ha, eftersom proven är skrivna i XML kan antalet utökas efterhand. Varje prov består av ett antal frågor som besvaras via textfält och kontrolleras när provtagaren känner sig redo. Alla frågor som besvarats korrekt markeras med grönt och alla felaktiga med rött. Genom att välja en fråga kan man se vilket svar man angett och vad det korrekta var. Alla utförda prov markeras sedan som gröna om man fått alla rätt, annars visas de som röda.


TestUrSelf


TestUrSelf


TestUrSelf

Comments

Disqus Facebook