IT-stöd i Undervisningen

För några dagar sedan läste jag artikeln Offentlig it får underkäntIDG, där Anna-Karin Hatt sa Vi är väldigt framstående inom vård, omsorg och miljöteknik. Om vi kan kombinera det med vår stora kunskap inom it tror jag Sverige kan nå stora framgångar. Men vi behöver bli bättre på att få in it i undervisningen. Det sistnämnda var vad som fångade mitt intresse.

Min erfarenhet av IT inom skolan är att den varit mycket smal. I grundskolan hade vi tillgång till en dator som skulle delas av 20 elever. Vi fick var sitt användarkonto vilket medförde att man kunde komma åt en blandning “pedagogiska” applikationer. Kanske minns ni Doktorn som ett av dessa? Gymnasiet blev aningen bättre, själv gick jag medieprogrammet och datoranvändning blev en vanlig syssla. Nu hade vi faktiskt ett nätverkssystem där vi kunde hantera mail, publicera en personlig webbplats och få nyhetsmeddelanden kring skolan. Ett steg i rätt riktning, men långt från optimalt.

Vad kan bli bättre? Jag kan inte påstå att jag har några konkreta svar på problemet men däremot ett antal förslag. Det första som bör göras är att skapa en nätverkslösning som eleverna upplever som användbar. Mail, scheman och skolnyheter är bra men detta kan bli ännu bättre genom att applicera funktioner som blivit standard för de flesta sociala nätverken. Lärare skulle kunna publicera läxor och andra uppgifter och större delen av allt som publiceras ska kunna kommenteras. Eleverna ska kunna skapa grupper för diskussioner, ex. för att hjälpas åt att lösa läxor eller öva inför prov. Ett annat hjälpmedel skulle vara att använda digitala formulär för läxförhör och prov. Det största problemet är risk för fusk, men detta kan troligtvis lösas genom att provet utförs i en datasal, med unika lösenord som endast är giltiga under provtillfället. Alla enklare frågor kan rättas automatisk medan frågor som ska motiveras fortfarande kontrolleras manuellt.

Ytterligare skulle enkla och smarta applikationer vara integrerade med skolans system, så att eleverna lätt kan öva på frågor. Detta skulle även kunna expanderas genom att låta eleverna skapa egna tester och dela dem med varandra. Men även om man genomförde alla dessa programvarulösningar återstår fortfarande frågan kring maskinvara. Ska det finnas datorer på skolan för större delen av eleverna, ska eleverna ha var sin laptop eller ska man kanske hitta en lösning för smart phones? Detta är som sagt några idéer som jag har och det stora problemet kommer bli ekonomiskt. Däremot tror jag att nyttan av en sådan lösning kan bli stor. Har du några åsikter om IT-stöd i undervisningen? Lämna gärna en kommentar!

Posted on Categories ITTags ,

Comments

Disqus Facebook